โรงเรียนวัดธัญญาราม

หมู่ที่ 4 บ้านห้างข้าว ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เซลล์เยื่อบุ เยื่อเมือกที่บุเซลล์คือความต่อเนื่องของเยื่อเมือกของโพรงแก้วหู

เซลล์เยื่อบุ เซลล์อากาศของกระบวนการกกหูไม่มีตั้งแต่แรกเกิดพวกมันเกิดขึ้นระหว่างการเจริญเติบโตของเด็ก เซลล์อากาศทั้งหมดสื่อสารผ่านเซลล์อื่นหรือโดยตรงกับถ้ำ เสียงโห่ร้อง ซึ่งเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดและถาวรที่สุด ซึ่งจะสื่อสารกับโพรงแก้วหูผ่าน เสียงโห่ร้อง เซลล์เยื่อบุ ขึ้นอยู่กับระดับของ นิวเมติก โครงสร้างประเภทต่อไปนี้ของกระบวนการกกหูมีความโดดเด่น นิวเมติก นิวเมติก แสดงได้ดี

เส้นโลหิตตีบ มีเพียง เสียงโห่ร้อง เซลล์อื่นแสดงออกอย่างอ่อนผสม ตรงกลางระหว่างสองตัวแรก ท่อหู หูทูบา หลอดยูสเตเชียน เชื่อมต่อโพรงแก้วหูกับช่องจมูก ช่องเปิดโพรงจมูกเปิดออกสู่โพรงในร่างกาย โรเซนมูเลอร์ ที่ระดับปลายด้านหลังของกังหันที่ต่ำกว่า ประกอบด้วยสองส่วน ถึง กระดูก 1 ต่อ 3 และกระดูกอ่อน 2 ต่อ 3 ปริมาณเลือด ส่วนใหญ่เกิดจากกิ่งของหลอดเลือดแดงภายนอก

การอนุรักษ์ แก้วหูช่องท้อง การระบายน้ำเหลือง ย้อนหลัง หู ต่อมน้ำเหลืองที่คอลึกหูชั้นกลางประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ เยื่อแก้วหู ช่องแก้วหู กระดูกหู ท่อหูและเซลล์อากาศกกหู เยื่อแก้วหูเป็นเส้นกั้นระหว่างหูชั้นนอก และหูชั้นกลาง และเป็นเยื่อบางสีเทามุกที่อากาศ และของเหลวซึมผ่านไม่ได้ เยื่อแก้วหูส่วนใหญ่อยู่ในสภาพตึงเครียดเนื่องจากการตรึงในร่องวงกลมของวงแหวนไฟโบรคาร์ทิลาจินัส

ในส่วนหน้าส่วนบน แก้วหูจะไม่ถูกยืดออกเนื่องจากไม่มีร่องและชั้นเส้นใยตรงกลาง แก้วหูประกอบด้วยสามชั้นด้านนอก ผิวหนังคือความต่อเนื่องของผิวหนังของช่องหูภายนอกที่บางลงและไม่มีต่อมและรูขุมขน ภายใน เมือก เป็นความต่อเนื่องของเยื่อเมือกของโพรงแก้วหู กลาง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ถึง แสดงโดยเส้นใยสองชั้น รัศมีและวงกลม ให้ตำแหน่งตึงของแก้วหู เมื่อได้รับความเสียหาย

เซลล์เยื่อบุ
รอยแผลเป็นมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการงอกใหม่ของผิวหนังและชั้นเมือก โสต การตรวจแก้วหูมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวินิจฉัยโรคหูเนื่องจากให้ความคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่องแก้วหูโดยปกติเมื่อตรวจสอบแก้วหูจะสังเกตเห็นสี ขนเป็ดเทา และสัญญาณระบุที่เด่นชัด กระบวนการสั้น ๆ ของ มัลลิอุส ซึ่งตั้งอยู่บนขอบของส่วนที่ยืดและผ่อนคลายของแก้วหู ที่จับของ มัลลิอุส

จากกระบวนการสั้นๆ ไปยังศูนย์กลางของแก้วหู กรวยแสง สามเหลี่ยมสดใสที่มีจุด ยอดอยู่ตรงกลางของแก้วหูและมีฐานอยู่ที่ขอบ เป็นผลมาจากการสะท้อนแสงจากกระจกสะท้อนแสงด้านหน้า และจะสังเกตได้ก็ต่อเมื่อแก้วหูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นช่องแก้วหูเป็นลูกบาศก์ที่มีรูปร่างผิดปกติซึ่งมีปริมาตรประมาณ 1 ถึง 3 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ในส่วนที่เป็นปิโตรของกระดูกขมับ ช่องแก้วหู

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ห้องใต้หลังคาหรือพื้นที่ ความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่เหนือระดับของเยื่อแก้วหู มีโซไทมพานัม ตั้งอยู่ที่ระดับของส่วนที่ยืดของแก้วหู ต่อมไทรอยด์ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับของแก้วหู และผ่านเข้าไปในหลอดหู ช่องแก้วหูมีหกผนัง ซึ่งเรียงรายไปด้วยเยื่อเมือกพร้อม กับเยื่อบุผิว ซิลิเอตกล้ามเนื้อของช่องแก้วหู เยื่อแก้วหูเทนเซอร์และโกลน ทำให้กระดูกหูมีความตึงเครียดและปกป้องหูชั้น

ในจากการกระตุ้นเสียงที่มากเกินไป หลอดหูยาว 35 เซนติเมตร ซึ่งช่องแก้วหูสื่อสารกับช่องจมูก ท่อหูประกอบด้วยส่วนของกระดูกสั้นซึ่งมีความยาว 1 ต่อ 3 และส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มและกระดูกอ่อนยาว ซึ่งเป็นท่อกล้ามเนื้อปิด ที่เปิดออกเมื่อกลืนและหาว ชุมทางของแผนกเหล่านี้ แคบที่สุด และเรียกว่าคอคอดเยื่อเมือกที่บุท่อหูเป็นความต่อเนื่องของเยื่อเมือกของช่องจมูกซึ่งปกคลุมด้วยเยื่อบุผิว

ซิลิเอต ทรงกระบอกหลายแถวพร้อมการเคลื่อนไหวของตา จากโพรงแก้วหูไปยังช่องจมูก ดังนั้นหลอดหู จึงทำหน้าที่ป้องกันป้องกันการแทรกซึม ของหลักการติดเชื้อ และฟังก์ชั่นการระบายน้ำ เพื่ออพยพออกจากช่องแก้วหู หน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ของท่อหูคือการระบายอากาศ ซึ่งช่วยให้อากาศผ่านและปรับความดันบรรยากาศกับความดันในช่องแก้วหูหากความสามารถในการได้ยิน

ของหลอดหู ถูกรบกวน อากาศในหูชั้นกลางจะถูกระบายออก เยื่อแก้วหูจะถูกหดกลับ และอาจสูญเสียการได้ยินอย่างต่อเนื่อง เซลล์ของกระบวนการกกหู เป็นช่องอากาศที่เชื่อมต่อกับช่องแก้วหู ในบริเวณห้องใต้หลังคาผ่านทางเข้าถ้ำ เยื่อเมือกที่บุเซลล์คือความต่อเนื่องของเยื่อเมือกของโพรงแก้วหู โครงสร้างภายในของปุ่มกกหูขึ้นอยู่กับการก่อตัว ของช่องอากาศ และมีสามประเภท

บทความที่น่าสนใจ: โรคทางพันธุกรรม ระบบวิเคราะห์และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์